Dogana publikon përformancën tremujore

08/04/2015 00:00

Dogana e Kosovës ka publikuar  performancën e tremujorit të parë të
këtij viti dhe po ashtu ka publikuar edhe krahasimet me vitin e kaluar
sa i përket kësaj periudhe.

Në një komunikatë për media, Dogana tregon se gjatë këtyre tre muajve ka rënie të sasisë së mallrave të importuara, ndersa ka një rritje të lehtë të vlerave importuese, kurse me rëndësi të cekët se mbledhja e taksave ka shënuar rritje.

“Në periudhën raportuese 2014 – 2015 për regjimin IM4 (import), pesha neto ka rënë prej 88,722,685.51 Kg apo shprehur në përqindje -12.61%. Derisa taksat e mbledhura janë rritur. Gjatë periudhës raportuese 2014 – 2015 për të gjitha regjimet e importit, taksat kanë shënuar ngritje në shumë prej 3,394,737.06 ose shprehur në përqindje 2.08%. gjatë vitit 2015 kemi mbledhjen e 166,5 milion eurove derisa vitin e kaluar kishim 163,1 milion euro”, thuhet në këtë komunikatë për media.

Po ashtu në këtë performancë janë përfshirë edhe kundërvajtjet doganore, të cilat gjatë këtij viti kanë arritur në numrin prej 263. Dogana thekson se numri i kundërvajtjeve është si rezultat i kontrolleve më të mira dhe efikase, të cilat bazohen në selektimin përmes riskut.

Top Channel