Miratohet blerja e hotel “Dajti”

16/06/2010 18:40

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi blerjen e ish-hotel “Dajti” nga BSH.

Sipas Këshillit, blerja e këtij objekti është e domosdoshme nisur nga nevoja e bankës qëndrore për zgjerimin e ambjenteve të punës.

Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se ish-hotel “Dajti” ofron sipërfaqe ndërtimore, ambjente rrethuese, vendndodhje dhe vlera historike shumë të njohura.

Gjithashtu, së bashku me ndërtesën ekzistuese të selisë qëndrore, ofrohet zgjidhje afatgjatë pwr nevojat e Bankës së Shqipërisë për ambjente pune dhe një mbështetje e plotë për zhvillimin e veprimtarisë së saj.

Top Channel