Përkthimet e teksteve, jo për lëndën kombëtare

05/06/2010 08:35

Anglishtja është gjuha e teknologjisë, e zhvillimit dhe e përparimit. Tekstet në gjuhën angleze paraqesin vlera, por padiskutim që sjellin edhe risi, jo në 100 për qind të rasteve.

Ndërkohë që gjuhë të huaja me rëndësi mbeten edhe frëngjishtja, gjermanishtja e italishtja.

Profesorët e universiteteve shqiptare kanë reaguar pozitivisht ndaj sugjerimit dhe udhëzimit për të nisur parapërgatitjen për procesin e përkthimeve të teksteve, megjithatë kjo nuk do të thotë se ata pas zyrtarizmit të kësaj ideje, duhet të privohen nga e drejta për të shkruar botime akademike apo për të importuar nga bota anglishtfolëse gjithçka.

Për rastet që bëhen përjashtime, sigurisht që do të ketë diskutime nga palët dhe grupet e interesit para zyrtarizmit të kësaj reforme.

Top Channel