1/14
Burgu prej të cilit nuk është arratisur asnjeri deri më sot, ka shumë kulla të larta prej ku vëzhgohen të burgosurit nga një staf i madh.