Është nënshkruar marrëveshja mes zyrës së Kadastrës dhe shoqatës së noterëve që i jep mundësinë këtyre të fundit të ndërveprojnë me regjistrimin elektronik të Kadastrës për të kryer veprimet për pronat.

Ndiqni kronikën e përgatitur nga Sidorela Gjoni.

Top Channel