Aorta është ena arteriale më e rëndësishme në trupin e njeriut dhe ka për detyrë transportimin e gjakut nga zemra në të gjitha organet dhe sistemet e organizmit. Një nga sëmundjet më të rëndësishme dhe më të rrezikshme të aortës është zgjerimi i pjesshëm i saj, që quhet “aneurizëm”.

Duke qenë se aorta është furnizuesi kryesor i organizmit me gjak, çarja e saj mund të çojë në vdekje të menjëhershme.

-Çfarë është aneurizma e aortës abdominale dhe cilat janë shenjat klinike të saj?

-Kush është i rrezikuar për të pësuar një aneurizëm të aortës abdominale?

-Cilat jane ekzaminimet që çojnë në diagnostikimin e saj?

-Cilat janë mënyrat e trajtimit?

-Gjithçka në, Hipokrati

Sonte, ora 18.00.

Top Channel