MEKAST

E premte, 23:00

Një program ku të ftuarit diskutojnë rreth një teme të veçantë, një ngjarje aktuale, jetën e tyre apo një problematike me interes.