Jashtë vijës së verdhë

E shtunë, 12:45

Një cikël reportazhesh që kanë në fokus zonat jashtë vijës së verdhë të kryeqytetit.