2/9
Përdorimi i një thike të njëjtë për të prerë të gjitha llojet e ushqimeve. Merrni thikën e duhur për çdo produkt dhe gjithçka do të jetë me e thjeshtë dhe më e shpejtë