2/5
Medzhidov është dënuar me 13 vjet në një koloni të burgosurish me regjim të ashpër pune.