Kundër ligjit për të qëndruar disa vite në Shqipëri, studentët e mjekësisë dorëzojnë padi në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut

14/06/2024 16:57

Studentët e mjekësisë kanë dorëzuar një padi pranë Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut lidhur me ligjin që i detyron ata që të rrinë disa vite pas studimeve në sistemin shqiptar të mjekësisë.

padinë e përpiluar prej disa studentëve, thuhet mes të tjerash se “skema e tillë e punës së detyrueshme e hartuar nga ligji i kundërshtuar ndryshon thelbësisht nga nocioni i “rezidencës” e cila është një kërkesë rregullative për të qenë në gjendje për të marrë licencën dhe për të punuar ojë si mjek”.

Sa më tej ata shkruajnë se “gjatë seancës dëgjimore, avokati i Këshillit të Ministrave pranoi se studentët në nevojë financiare që përfitonin ndihmë sociale, nuk kishin të drejtë zgjedhjeje”.

Ata kërkojnë që kjo çështje të shqyrtohet edhe nga kjo gjykatë, pasi sipas tyre nuk janë dakord me vendimin e dhënë nga Gjykata Kushtetuese, e cila mori për bazë pjesërisht kërkesat e tyre.

 

 

Top Channel