Gjykata e Tiranës ka lënë në arrest me burg katër persona në Tiranë, të cilët trafikonin armë nga Kosova drejt Shqipërisë.

Ata janë Blerim Krasniqi 28 vjeç, Benjami Shala 20 vjeç, Edonis Thaçi 25 vjeç, Muhamed Krasniqi 20 vjeç.

Njoftimi i plotë:

1. Vleftësimin si të ligjshëm të arrestit në flagrancë të shtetasit B.K.
2. Caktimin si masë sigurimi personale shtrënguese ndaj personit nën hetim B.K atë të “Arrest ne burg” të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.
3. Vleftësimin si të ligjshëm të arrestit në flagrancë të shtetasit M.K.
4. Caktimin si masë sigurimi personale shtrënguese ndaj personit nën hetim M.K atë të “Arrest ne burg” të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.
5. Vleftësimin si të ligjshëm të arrestit në flagrancë të shtetasit E.Th.
6. Caktimin si masë sigurimi personale shtrënguese ndaj personit nën hetim E.Th atë të “Arrest ne burg” të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.
7. Vleftësimin si të ligjshëm të arrestit në flagrancë të shtetasit B.SH.
8. Caktimin si masë sigurimi personale shtrënguese ndaj personit nën hetim B.SH atë të “Arrest ne burg” të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.
9. Urdhërohet Policia Gjyqësore për ekzekutimin e këtij vendimi.
10. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem Tiranë brenda 5 ditëve, duke filluar ky afat nga dita e njoftimit të këtij vendimi.
U shpall në Tiranë sot më datë 27.05.2024.

Top Channel