Mbi 615 milionë euro është dëmi ekonomik në buxhet për vitin 2021. Shifra shqetësuese është zbardhur nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në raportin për buxhetin të depozituar tashmë në Kuvend.

Pjesa më e madhe e tij, (74.5 mld lekë) gati 55.4 miliardë lekë ka ardhur si pasojë e efekteve negative me përdorim joeficent të shpenzimeve dhe të ardhura të munguara në buxhet, ndërsa pjesa tjetër prej 19.1 miliardë lekë llogaritet dëm i pastër ekonomik për buxhetin.

Shkeljet me efekte financiare për arkën e shtetit janë evidentuar gjatë 158 auditimeve të kryera në 205 subjekte në nivel vendor e qendror, kryesisht në abuzimet me investimet publike si dhe ato në fushën e pagave e sigurimeve shoqërore, ku dëmi ekonomik për të dyja së bashku arrin në 27,6 miliardë lekë.

Ndërsa niveli i dëmit nga abuzimet në dogana dhe nga mosrealizimi i të ardhurave nga tatimet llogaritet në rreth 42.5 miliardë lekë.

Në fushën e prokurimeve publike, që sipas KLSH-së një ndër më me risk për buxhetin janë konstatuar një sërë problematikash në përgatitje dokumentacioni, zbatim kontrate e deri në zhvillim projektesh pa pasur fonde të planifikuara në dispozicion. Efekte në buxhet prej këtyre parregullsive llogariten në 130 milionë euro.

Shkelje me dëme janë konstatuar edhe në auditimin e fondeve për përballimin e pandemisë Covid 19 thuhet në dokumentin voluminoz, një pjesë e tyre sipas tij janë edhe pa zhvilluar procedura prokurimi dhe me negocim të drejtpërdrejtë.

Shqetësime KLSH ngre edhe për administrimin e pronës publike, pasi në auditimin e Financave KLSH ka konstatuar mangësi në monitorimin e kontratave të qirasë 1 euro, që sipas tij janë shpallur fitues subjekte që nuk përmbushin kriteret për burimin e financimit të investimit të deklaruar. Të ardhurat e munguara nga keqadministrimi i pronës shtetërore thuhet në raport arrijnë shifrën e rreth 130 milionë eurove.

Top Channel