“Vëllai i Madh” ka vendosur që këtë herë provën e javës ta zgjedhin ata vetë.

Secili prej tyre do të japi një ide çfarë mund të bëjnë për provën e javës.

Me shumicën e votës ata do të zgjedhin një ide duke e argmunetuar pse e zgjodhën atë.Ajo do të jetë dhe prova që do të ekzekutojnë dhe nga e cila do të varet buxheti i shtëpisë.

Top Channel