Kornea apo Xhami i Syrit mund të turbullohet dhe të prishet për shkaqe të ndryshme siç janë sëmundjet virale, bakteriale, degjenerative, metabolike si edhe nga traumat, aksidentet apo pakujdesia.

Klinika Gjermane e Syrit në Tiranë!

Në rastet kur dëmtimi i kornesë është shumë i madh dhe ajo e humbet funksionin e saj për syrin, atëhere bëhet i nevojshëm zëvendësimi i saj me një korne tjetër, të shëndoshë. Klinika Gjermane e Syrit në Tiranë është një klinikë okulistike avantgardë që ofron trajtimin e kornesë së syrit, përfshirë transplantin saj!

Pyetjet që lindin janë: Si realizohet transplanti i kornesë?
Cila është ecuria e mëtejshme e pacientëve me korne të transplantuar?

Keratokonusi është sëmundje progresive që prek indin e kornesë së syrit dhe çon në hollimin e saj, aq sa mund të çojë deri në verbim.
Në çfarë moshe mund të shfaqet Keratokonusi dhe a ka një predispozitë familjare kjo sëmundje?

Gjithçkaje i përgjigjen mjekët në Hipokrati!
Sonte, ora 17:00!

Top Channel