Një ndër vendimet e fundit të Komitetit të ekspertëve për pandeminë e COVID-19 është që do të kufizohet levizja 10 me 6 të mëngjesit.

Ndë të tjera Skënder Brataj tha se : Nuk është puna se ju shikoni njerëzit brenda në ambulance dhe ata janë të braktisur. Askush nuk është braktisur. Ato ambulance ku njerëzit janë brenda, kanë gjithçka që duhet. Asgjë nuk u mungon. Sapo mbaron oksigjeni, u vihen në dispozicion një tjetër. Kemi situatën në kontroll.

Vijon…

Top Channel