Gjobat jashtë vendit për periudhën e pandemisë/ Miratohet vendimi për rimbursimin, dokumentet që iu duhen

02/09/2020 09:12

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve  ka bërë një njoftim të rëndësishëm për të gjithë ata persona që janë gjobitur jashtë vendit gjatë kohës së pandemisë.

Sipas njoftimit është miratuar rimbursimi i gjobave të vendosura nga data 10 mars deri më 1 qershor.

Me anë të një njoftimi, tregohen edhe dokumentet që duhet të ketë personi në fjalë.

Njoftimi:

Rikujtojmë publikun e gjerë dhe individët e interesuar, se me VKM nr. 474, datë 15.6.2020, është miratuar rimbursimi i gjobave të vendosura nga autoritete të shteteve të huaja për shtetasit shqiptarë, të cilët për shkak të mbylljes së kufijve, kanë tejkaluar afatin e qëndrimit në këto shtete, gjatë periudhës 10 Mars – 1 Qershor 2020.

Çdo individ, shtetas shqiptar, që është gjobitur në shtetet e huaja, për arsyen e mësipërme, duhet të disponojë:

mandatin e arkëtimit që vërteton kryerjen e pagesës së gjobës, të përkthyer dhe noterizuar,

formularin e vendosjes së gjobës nga policia kufitare;

vetëdeklarim për pëlqimin e individit për verifikimin e hyrje-daljeve të tij kufitare nga sistemi TIMS, sipas formatit të përcaktuar (sipas formatit bashkëlidhur njoftimit);

fotokopje të dokumentit të identifikimit të individit (pasaportë, kartë identiteti);

të dhënat individuale të llogarisë bankare në Lekë (emër banke dhe IBAN); numër kontakti personal ose adresë email.

Dokumentet e mësipërme duhet të dorëzohen pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet shërbimit postar (apo në kutinë postare në DPT).

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve fton të gjithë individët e interesuar që, për të siguruar një rimbursim të shpejtë dhe brenda afatit, si dhe për të shmangur vonesat në këtë proces, të dorëzojnë dokumentacion të saktë sipas kërkesave të VKM nr.474, datë 15.06.2020.

Gjithashtu, për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin 0800 0002 (nga e Hëna në të Premte, orari: 08.30-17.00), si dhe mund të dërgoni email në adresën [email protected]

Top Channel