E dini se nëpërmjet ushqimit përhapen më shumë se 200 sëmundje të shkaktuara nga mikroorganizma, si baktere, viruse, parazitë etj?

Për sigurinë e ushqimeve, prodhuesit janë në radhë të parë përgjegjës për të garantuar sigurinë e prodhimeve të tyre, por edhe përpunuesit dhe konsumatorët kanë rolin e tyre në këtë proces.

Kur flasim për sigurinë ushqimore me të drejtë na lind pyetja: A kontrollohen mjaftueshëm produktet ushqimore që tregtohen?

A duhet të ndjehemi të sigurt me produktet që ofrohen në treg?

Kur një ushqim konsiderohet i sigurt?

A garantohet siguria ushqimore në vendin tonë nëpërmjet analizave të duhura laboratorike?

Cilat janë shenjat klinike të një helmimi ushqimor dhe shkaktarët më të shpeshtë të tij?

Për të gjitha këto pyetje ka menduar emisioni Hipokrati në emisionin e sotëm.

Sonte, ora 17:30!

Top Channel!

Top Channel