Gjatë muajit prill ministria e Arsimit në bashkëpunim me atë të Kulturës dhe bashkinë e Tiranës prezantuan për studentët e kryeqytetit kartën e studentit. Por çfarë ndodh me studentët në rrethe?

Prej kartës, studentët përfitojnë me çmim të reduktuar shumë shërbime nga qeverisja qendrore dhe ajo vendore. Por a i njohin studentet këto benifite?

Në Universitetin e Durrësit për realizimin e kartës së studentit, pritet lidhja e marrëveshjes mes ministrisë se Arsimit dhe qeverisjes lokale.

Karta e studentit në Tiranë është një iniciative e bashkisë, por ligji për Arsimin e Lartë, përgjegjës për realizimin e kartës bën ministrinë e linjës, në këtë rast, atë të Arsimit.

Top Channel