Banka e Shqipërisë deklaron se procesi i ristrukturimit të bankave në vend, po shoqërohet me rritjen e kontrollit të bankave nga kapitali vendas.

Sipas BSH-së, kjo është një dukuri e viteve të fundit, e cila ka ndodhur edhe në vende të tjera të rajonit.

”Krahas konsolidimit të veprimtarisë bankare, mbështetur në përvojën e deritanishme, ky zhvillim pritet të kontribuojë në një rol më aktiv të sektorit bankar drejt ndërmjetësimit financiar”, thuhet në raportin më të fundit të Bankës së Shqipërisë.

Paralelisht, Banka e Shqipërisë vë në dukje se do të ruajë qasjen e përshtatshme mbikëqyrëse, për të siguruar që veprimtaria bankare të vijojë të kryhet sipas standardeve më të mira të qeverisjes dhe të administrimit të rrezikut.

Top Channel