Llogari bankare për të ndihmuar të përmbyturit

06/02/2015 00:00

Ministria e Punëve të Brendshme falënderon të gjithë qytetarët,
organizatat dhe përfaqësuesit e biznesit që në këto ditë të vështira për
shkak të situatës së rënduar të reshjeve kanë shprehur gadishmërinë për
të ndihmuar me kontributin e tyre për familjet, banesat e të cilave
janë dëmtuar nga përmbytjet.

Shtabet e Emergjencave Civile dhe Strukturat e Drejtorisë së Emergjencave Civile po vijojnë të zbatojnë në terren operacionin për shpërndarjen e ndihmave për banorët në vështirësi.

Për të kontribuar me ndihma materiale, janë në dispozicion numrat e telefonit: 0694109091 dhe 0694109092.

Për të gjithë ata që duan të kontribuojnë në ndihmë të familjeve në nevojë, Ministria e Punëve të Brendshme bën publik numrat e llogarive bankare te cilat jane hapur ne te gjitha bankat e nivelit te dyte.

Banka Credins
IBAN ne ALL (Lek):       AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001
IBAN ne EUR :         AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003
IBAN ne USD:         AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

Banka Raiffeisen
IBAN ne ALL (Lek):    AL38202110130000000000157945
IBAN ne EUR :      AL85202110130000000001157945
IBAN ne USD:        AL35202110130000000002157945

Banka ProCredit
IBAN ne ALL (Lek):    10-86135000-01
IBAN ne EUR :      10-86135001-02
IBAN ne USD:        10-86135002-03

Banka Kombetare Tregtare
IBAN ne ALL (Lek):AL4420511014328886CLTJCLALLA
IBAN ne EUR :               AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA
IBAN ne USD:                AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

Tirana Bank
IBAN ne ALL (Lek):    AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011
IBAN ne EUR        AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012   
IBAN ne USD        AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010   

IntesaSanPaolo
IBAN ne ALL (Lek):     AL37208110080000002024530701
IBANne EURO     AL10208110080000002024530702
IBAN ne USD    AL80208110080000002024530703

Union Bank
IBAN ne ALL (Lek):    AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413
IBANne EURO        AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221
IBAN ne USD    AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

Societe Generale Albania
IBAN ne ALL (Lek):    AL86213110130000000000841534
IBANne EURO        AL32213110130000000000841536
IBAN ne USD        AL05213110130000000000841537

Banka credit Agricole
IBAN ne ALL (Lek):    AL38210110120000000000038968
IBANne EURO        AL21210110120000000000071963
IBAN ne USD        AL38210110120000000000048280

Banka NBG
IBAN ne ALL (Lek):    AL43901110130022099710000018  
IBANne EURO        AL76901110130022099710016011  
IBAN ne USD        AL20901110130022099710001014

Veneto Banka
11 655 EURO/USD /ALL
IBAN AL84 2041 1017 0000 0000 0001 1655

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)
IBAN ne ALL (Lek):    AL60203110032010152011010928   
IBANne EURO        AL71203110032010149011010929  
IBAN ne USD        AL88203110032010140011010929  

Top Channel