Bashkimi Europian planifikon mbështetjen e shoqërise civile në Shqipëri nëpërmjet financimit të projekteve të ndryshme.

Projektet perfshijne sektorin e drejtesise, promovimin e perfshirjes ekonomike-sociale te komuniteteve rome dhe egjiptiane, liria e shprehjes dhe liria e medias. Per te bere te mundur terheqjen e kesaj mbeshtetje eshte duke u organizuar nje seri takimesh konsulence per rritjn e kapaciteteve te shoqerise civile per te perfituar keto fonde. Ky eshte edhe roli i projektit TASCO, asistenca teknike per organizatat e shoqerise civile.

Sesionet informuese te projektit takso po mbulojne 12 rajonet e vendit. Duke patur parasysh se dorezimi i projekteve daton me 21 shkurt, sensionet informuese po zhvillohen me intensitet duke mbledhur organizatat dhe perfaqesues te interesuar per te bashkepunuar ne keto projekte nga pushteti lokal nga Dibra, Pogradeci, Korça, Shkodra, Lezha, Berati, Vlora, Fieri,Gjirokastra, Permeti, Saranda, Elbasani, Librazhdi, Durresi dhe Tirana.

Top Channel