Precedenti, Imeraj dhe Spiro, vendim i kundert ne 2005

10/04/2009 15:00

Kolegji Penal i Gjykates se Larte i shfuqizoi aktet e Prokurorise se Pergjithshme per hetimin e ceshtjes se rruges Rreshen-Kalimash, me pretendimin se ato jane kryer jashte afatit ligjor te hetimit.

Por Top Channel disponon nje vendim te po kesaj gjykate, per nje ceshtje tjeter, ku tregohet qarte se si jane marre ne konsiderate, veprime te organit te hetimit qe jane kryer pas perfundimit te afatit ligjore te hetimit.

Ne 13 korrik 2005, kolegji penal i Gjykates se Larte ka marre ne shqyrtim ceshtjen ndaj nje te akuzuari per mbajtje lendesh narkotike dhe arme zjarri pa leje.

Anetare te Kolegjit kane qene edhe Spiro Spiro dhe Besnik Imeraj. Avokati i te pandehurit, ka kerkuar rrezimin e vendimit te Apelit te Vlores, me pretendimin se disa prej veprimeve hetimore si marrja i pandehur, dergimi i ceshtjes per gjykim dhe kerkesa per gjykim jane bere jashte afatiti ligjor te hetimit.

Por Kolegji Penal i Gjykates se Larte ne vendimin e tij, te firmosur nga dy gjyqtaret qe firmosen pushimin e ceshtjes ndaj Lulzim Bashes, Spiro Spiro dhe Besnik Imerja, veren se nuk perben shkak ligjor per cenimin e vendimeve gjyqesore nga ky kolegj pretendimi i mbrojtjes se organi i procedimit e ka mbajtur ceshtjen nen hetim per gjashte muaj pa zgjatje afati, nderkohe qe afati ligjor ishte tre muaj.

Eshte e vertet thuhet me tej ne vendim, se disa prej vendimeve hetimore ne kete ceshtje sic jane vendimi i marrjes i pandehur, vendimi i dergimit te ceshtjes per gjykim dhe kerkesa per gjykim jane kryer jashte afatiti hetimor.

Keto veprime proceduriale, ne kuptim te kerkesave te nenit 324/4 te kodit te procedures penale nuk mund te trajtohen si veprime te tjera hetimore sikurse jane marrja dijeni per vepren penale, sigurimi i provave te cilet nuk mund te perdoren nese jane kryer pas mbarimit te afatit hetimor.

Pra te njejtet gjyqtare, Spiro Spiro dhe Besnik Imeraj kane dy vendime te ndryshme qe kundershtojne njeri tjeterin dhe jane dy gjykates, si Spiro Spiro dhe Besnik Ymeri qe i kane firmosur te dyja. Dhe i takon vetem atyre te shprehen tashme dhe te thone, se cili prej dy vendimeve, ai per Tomen dhe Bashen, apo ky tjetri i vitit 2005, eshte i gabuar.

Ne rast te kundert e vetmja gje qe meret e mireqene, eshte se ajo qe ka ndryshuar eshte klima e marredhenieve mes prokurorise dhe Gjykates se Larte, e cila po ne vitet 2004 – 2005, kerkonte heqjen e imunitetit te deputetit Nikolle Lesi, vetem nen akuzen e shpifjes ndaj gruas se kryeministrit te kohes.

Venia ne gjendje lufte e dy prej institucioneve kryesore te drejtesise ne vend, jo vetem paragjykon cdo vendim te metejshem te saj, por krijon nje klime mosbesimi ndaj nje prej pushteteve me te forta, por edhe me te perfolura ne republiken tone parlamentare.

Top Channel