1/8
Ushtria e milingonave. Rrënjët e pemës nuk shikohen nga numri i madh i milingonave. Ato punojnë në grup.