2/5
Vetë diktatori më i egër i Europës, Adolf Hitler, ka jetuar në Vjenë nga viti 1908 e deri në 1913.