Lëshimi kuponit tatimor është detyrim ligjor në Shqipëri. Në çdo blerje të përditshme, që nga ushqimet e veshjet e deri tek shpenzime të tjera që bëjnë, konsumatorët duhet të pajisen me kupona.

Pas shumë vitesh funksionimi i këtij sistemi duket se dhe sensibilizimi i qytetarëve dhe bizneseve është rritur, të paktën në kryeqytet, që është dhe qendra më e madhe ekonomike e vendit.

Sipas Instat në Shqipëri janë mbi 100 mijë biznese aktive, pjesa dërrmuese e të cilëve është e futur në regjimin e kasave fiskale. Përveç shitëseve ambulante të gjitha njësitë e tjera ekonomike duhet të lëshojnë kupona tatimore apo fatura fiskale.

Top Channel