Shqipëria Tjetër

E hënë, 20:00

Shqipëria Tjetër është një hapsirë për njerëzit e thjeshtë, për njerëzit e pamundur e shpesh të harruar. Në thelb është ajo Shqipëri që ne shpesh kalojmë pa e vënë re dhe na duket fort e largët.