“Në shtëpinë tonë” ishte një program i përditshëm i cili synonte të informonte shqiptarët  për prodhimet tona nga ushqimoret tek industrialet, shërbimet që mund t’ju ofrohen, si ndryshon tregu shqiptar, këshilla praktike dhe shumë informacione të tjera tënevojshme për të gjithë ne." /> “Në shtëpinë tonë” ishte një program i përditshëm i cili synonte të informonte shqiptarët  për prodhimet tona nga ushqimoret tek industrialet, shërbimet që mund t’ju ofrohen, si ndryshon tregu shqiptar, këshilla praktike dhe shumë informacione të tjera tënevojshme për të gjithë ne.">

Në Shtëpinë Tonë

“Në shtëpinë tonë” ishte një program i përditshëm i cili synonte të informonte shqiptarët  për prodhimet tona nga ushqimoret tek industrialet, shërbimet që mund t’ju ofrohen, si ndryshon tregu shqiptar, këshilla praktike dhe shumë informacione të tjera tënevojshme për të gjithë ne.