Grafist

Top Channel kërkon të punësojë “Grafist”, pranë Departamentit të Informacionit,

  • Kandidatët duhet të kenë kryer arsimin e lartë;
  • Eksperiencë pune të ngjashme.

Te gjithë të interesuarit të dërgojnë CV në adresën [email protected], brenda datës 25.07.2024.
Vetëm kandidatët të cilët do të përzgjidhen për intervistë, do të kontaktohen nga Departamenti I Burimeve Njerëzore.