Mekanizmi Ndërkombëtar për Gjykatat Penale (IMCM) ka hedhur poshtë kërkesën e kriminelit të luftës Ratko Mladiç, ish-komandantit të Shtabit Kryesor të Ushtrisë së Republikës Serbe (VRS), për lirim me kusht ose për të vazhduar vuajtjen e dënimit të përjetshëm në Serbi.

Në vendimin e kryetares së IMCM-së, Graciela Gatti Santana, thuhet se më 26 prill të vitit 2024, Mladiç ka paraqitur kërkesë për lirim me kusht në Serbi për arsye humanitare ose për të vuajtur pjesën tjetër të dënimit atje.

Megjithatë, IMCM ka refuzuar këtë kërkesë duke argumentuar se statuti i tyre parashikon që dënimi me burg duhet të kryhet në një vend me të cilin Kombet e Bashkuara kanë marrëveshje, dhe Serbia nuk është një opsion i mundshëm për ekzekutimin e dënimit të vendosur nga IMCM, sipas medias së huaj.

Gatti Santana vuri në dukje në vendim se Mladiç ende nuk ka arritur pragun e pranueshmërisë për lirim të parakohshëm, pasi ai ende nuk ka vuajtur një pjesë të mjaftueshme të dënimit të tij të përjetshëm.

IMCM konfirmoi dënimin e përjetshëm të Mladiç për gjenocidin në Srebrenicë, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve, terrorizimin e qytetarëve të Sarajevës dhe marrjen peng të anëtarëve të UNPROFOR-it në një vendim të shkallës së dytë më 8 qershor të vitit 2021.

Në raportin e monitorimit të shëndetit të Mladiçit, është konstatuar se gjendja shëndetësore e tij është e qëndrueshme dhe ka progres të dukshëm.

Kryetarja e IMCM-së vlerësoi se kërkesa për lirim me kusht nuk është e justifikuar dhe se Mladiç po merr kujdesin e nevojshëm në Njësinë e Paraburgimit të Kombeve të Bashkuara. Prandaj, kërkesa për lirim u refuzua.

Sipas vendimit të marrë më 10 maj, presidenti bëri thirrje Sekretarit të Mekanizmit për Gjykatat Penale që të sigurohet që, nëse kjo nuk ka ndodhur tashmë, që Ratko Mladiç të marrë sa më shpejt dokumentacionin mjekësor që ka kërkuar.

Kjo thirrje tregon për rëndësinë e sigurimit të kujdesit mjekësor për të dënuarit, duke pasur parasysh gjendjen shëndetësore të tyre. Është e rëndësishme që të gjithë të burgosurit të kenë akses të plotë dhe të drejtë në kujdesin mjekësor sipas nevojave të tyre të shëndetit.

Top Channel