Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë dhe Zyra për Qeverisje të Mirë, në kuadër të Zyrës së Kryeministrit kanë publikuar programin për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës.

Programi ka për qëllim fuqizimin e kapaciteteve të profesionistëve për mbrojtjen e fëmijës në nivel komunal dhe qendror, si dhe për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e fëmijës.

Drejtori i Zyrës për Qeverisje të Mirë, Habit Hajredini tha se janë themeluar 34 ekipe për të drejtat e fëmijëve dhe janë 8 plane lokale në bashkëpunim me komunat. Ai tha se ka pasur një koordinim të mirë me të gjitha komunat për të futur në funksion strukturat për mbrojtjen e fëmijëve, sipas Kosovapress.

Hajredini shtoi se ekipi i Zyrës së Kryeministrit, do të vazhdojnë për të aftësuar institucionet për të marrë përgjegjësi ligjore. Ai tha se ky program ka qëllim ngritjen e kapacitetit me nivel lokal dhe të fokusojë në zbatimin e ligjit të gjithë zyrtarët përgjegjës, për të marrë detyrat.

Top Channel