​UNICEF: Një në katër fëmijë në Portugali është i prekur nga thatësira

28/08/2023 17:33

Një në katër fëmijë në Portugali është i prekur nga thatësira ekstreme, paralajmëroi UNICEF në Portugali të hënën, pasi Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve publikoi një udhëzues për krizën klimatike.

“Në Portugali, një në katër fëmijë është i prekur nga thatësira e rëndë dhe ekstreme me të cilën po përballet vendi”, tha në një deklaratë drejtori ekzekutiv i UNICEF në Portugali, Beatriz Imperatori.

Sipas Imperatori, shteti duhet të garantojë të drejtën për një mjedis jetese “human, të shëndetshëm dhe ekologjikisht të ekuilibruar” për të gjithë fëmijët, në përputhje me nenin 66 të Kushtetutës së Republikës Portugeze.

“Sot u bëjmë thirrje vendimmarrësve politikë, sektorit publik, të gjitha kompanive dhe institucioneve dhe shoqërisë civile që të vendosin fëmijët në qendër të strategjive mjedisore dhe t’i fuqizojnë ata si agjentë të ndryshimit. Ndryshimi është i nevojshëm në kohën e duhur”, theksoi ajo, shkruan LUSA.

Për shkak të përkeqësimit të krizës klimatike, Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve publikoi sot udhëzimet zyrtare në bazë të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, të ratifikuar nga 196 shtete, përfshirë Portugalinë, se çfarë duhet bërë për të respektuar e drejta për një mjedis të pastër, të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm.

Vendet që kanë ratifikuar Konventën për të Drejtat e Fëmijëve inkurajohen të ndërmarrin veprime të menjëhershme, duke përfshirë heqjen graduale të qymyrit, naftës dhe gazit natyror dhe kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë, dhe raportimin periodik mbi progresin e bërë në mbrojtjen e të drejtave mjedisore të fëmijëve.

“Me Komentin e Përgjithshëm nr. 26, Komiteti për të Drejtat e Fëmijës jo vetëm përforcon zërat e fëmijëve, por gjithashtu përcakton qartë të drejtat e tyre në lidhje me mjedisin që shtetet anëtare duhet ta respektojnë, mbrojnë dhe përmbushin… kolektivisht dhe urgjentisht”, tha Philip Jaffé, një anëtar i Komitetit.

Aktualisht, sipas Unicef-it, rreth 1 miliard fëmijë jetojnë në vende me rrezik jashtëzakonisht të lartë nga ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe më shumë se 99 për qind janë të ekspozuar ndaj presioneve klimatike dhe mjedisore.

Unicef kujton se dy miliardë njerëz jetojnë pa akses në ujë të pijshëm, 600 milionë prej të cilëve janë fëmijë.

Top Channel