Përmbajtja e fotove dhe postimeve të tjera në platformat kryesore në internet si Facebook, Instagram, Snapchat, Amazon si 19 të tjera, që kanë të paktën 45 milionë përdorues mujorë në Evropë, do të editohet në rast se është e papërshtatshme.

Ndryshimet e Kushteve të Shërbimit do të jenë në përputhje me Aktin e ri të Shërbimeve Dixhitale të BE-së me qëllim që të goditet përmbajtja e paligjshme.

Sipas Komisioni Evropian, të gjitha këto platforma deri në fund të kësaj jave apo në fillim të javës tjetër, rrezikojnë të gjobiten deri në 6% të të ardhurave të tyre në mbarë botën.

Akti i Shërbimeve Dixhitale të BE-së kërkon që platformat dhe motorët e kërkimit “shumë të mëdhenj” të caktuar nga fundi i gushtit 2023 të ndërmarrin hapa, të tilla si vlerësimet vjetore të rrezikut, për të goditur përmbajtjen e paligjshme në internet.

Afati i fundit për pajtueshmërinë me DSA fillon nga 25 gushti.

DSA kërkon që platformat shumë të mëdha t’i japin Komisionit Evropian vlerësime vjetore të rrezikut, t’u japin akses në algoritmet e tyre zyrtarëve të BE-së dhe studiuesve të përzgjedhur, të sigurojnë që të drejtat themelore të mbrohen në kushtet e tyre të shërbimit, të jenë transparente me reklamat dhe të ofrojnë opsione ankesash dhe rrugët jashtë gjykatës për problemet e konsumatorëve.

Këto platforma do të duhet të tregojnë se kanë mjetet për të ndaluar mallrat, shërbimet dhe përmbajtjet ilegale në internet. Po ashtu duhet të ndihmojnë në identifikimin e shitësve online të mallrave të paligjshme; të ndalojnë disa kategori reklamash në internet (të tilla si ato që synojnë fëmijët, ose ato të bazuara në racë, etni ose orientim seksual).

Top Channel