Me shqetësimet e dorëheqjes së madhe, nuk është e rëndësishme vetëm të kesh një punë që është e qëndrueshme.

Një punë me më pak stres është ideale. Këto punë ose vijnë me orë të parashikueshme pune, në mënyrë që të dini se nuk po e merrni me vete punën tuaj në shtëpi, ose përfitime të tjera, si mundësia për të zgjedhur orët tuaja, gjë që mund të ndihmojë në ekuilibrin punë-jetë.

Kontabilist

Parashihet që rritja e pritshme e vendeve të punës deri në vitin 2031 do të jetë -4.5%. Kontabilistët mund të jenë në gjendje të punojnë me orar të shkurtuar, kështu që kjo ju ndihmon në zgjedhjen e orëve tuaja të punës, si dhe në balancën punë-jetë. Ata mbajnë gjurmët e të dhënave financiare për bizneset që përdorin softuer dhe gjithashtu kontrollojnë për ndonjë gabim fiskal.

Kontabilistët fokusohen në të gjitha llogaritë financiare të një kompanie. Ata që merren me auditim kujdesen për pasaktësitë dhe mund të punojnë me stafin e nivelit të lartë për të adresuar çështjet kryesore.

Molerët

Edhe molerët që punojnë veçmas si të vetëpunësuar mund të vendosin vetë për orët e tyre të punës. Shumica punojnë me orar të plotë. Për të punuar në këtë profesion nuk të duhet as ndonjë diplomë fakulteti mjafton të jeni në gjendje për ta mësuar punën dhe ta bëni atë mirë. Kjo është një pozitë që nuk vjen me shumë borxhe studentore. Është gjithashtu një punë e qëndrueshme, me një shkallë të ulët papunësie në 1.3%.

Teknik i të dhënave mjekësore

Rritja e pritshme e vendeve të punës deri në vitin 2031 pritet të jetë prej 6.6%. Një pozitë e cila po ashtu nuk kërkon shumë investim si student. Teknikët e të dhënave mjekësore mund të fillojnë punën me një diplomë të shkollës së mesme ose një certifikatë postsekondare. Një diplomë e asociuar ose certifikim mund të kërkohet nga disa punëdhënës. Ata janë të aftë për sistemin e kodimit të industrisë së kujdesit shëndetësor, duke e përdorur atë për të futur të dhënat e pacientit dhe për të mbajtur gjurmët e dosjeve mjekësore. Shkalla e papunësisë për këtë rol është e ulët në 1.5%. Shumica punojnë me orar të plotë.

Terapist masazhi

Rritja e pritshme e vendeve të punës deri në vitin 2031 është në 20.0%. Terapistët e masazhit mund të hyjnë në profesion me një çmim pasuniversitar pa diplomë. Atyre gjithashtu mund t’u kërkohet të kenë një licencë ose certifikim tjetër në disa shtete. Terapistët e masazhit trajtojnë dhimbjen dhe stresin tek njerëzit përmes manipulimit të indeve të buta të trupit. Për këtë pozitë mund të punohet edhe me gjysmë-orari dhe shumë terapistë masazhesh janë të vetëpunësuar, që mund të nënkuptojë se ata mund të zgjedhin orët e tyre të punës.

Hartograf

Rritja e pritshme e vendeve të punës deri në vitin 2031 pritet të jetë vetëm në 2.6%. Hartografët krijojnë harta dhe tabela, zakonisht për formate digjitale. Hartografët kanë punë me orar të qëndrueshme dhe punojnë në zyra kur nuk janë në terren. Punët me orar të plotë me orë të parashikueshme si kjo janë të dëshirueshme për ekuilibrin punë-jetë.

Ortodontët

Rritja e pritshme e vendeve të punës për këtë profesion deri në vitin 2031 pritet të jetë deri në 4.5%. Ortodontët që zotërojnë bizneset e tyre mund të jenë në gjendje të vendosin oraret e tyre dhe të kenë kontroll më të madh mbi ekuilibrin punë-jetë. Ortodontët drejtojnë dhëmbët duke përdorur mbajtëse ose mjete të tjera. Ortodontët dhe stomatologët e tjerë mbeten karriera të mirëpaguara që janë në kërkesë të rregullt. Një pagë e lartë dhe shkalla e ulët e papunësisë prej 0.5% e bëjnë këtë punë të dëshirueshme

Top Channel