Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko thotë se ekonomia shqiptare do të vuajë gjatë pasojat e luftës në Ukraine.

Çmimet, veçanërisht të ushqimeve dhe karburanteve do të mbajnë normën e inflacionit të lartë, që pritet të kthehet në objektivin prej 3% të bankës qendrore vetëm në pjesën e parë të vitit 2024.

Inflacioni do kthehet në objektiv prej 3% në gjashtëmujorin e parë të 2024.

Përgjatë vitit 2022 inflacioni do të jetë në kushtet aktuale.

Bsh do të monitorjë me kujdes rritjen e inflacionit dhe mbetet i gatshëm per të ndërhyrë nëse do të jetë e nevojshme. Pavarësisht pasigurisë politika monetare do të jetë stimuluese për gjithë periudhën në vijim”, tha Guvernatori Sejko.

Top Channel