Fiks Fare denoncoi gabimet trashanike të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila ka ndryshuar emrat dhe numrat e vendimit, duke sorollatur prej muajsh një qytetar.

Kolapsi që ka mbërthyer sistemin gjyqësor prek direkt qytetarët, të cilët përveçse nuk marrin drejtësi, sorollaten prej gabimeve të kësaj gjykate. Madje, penalizohen edhe me vlera monetare që duhet të paguajnë për këto mangësi në vendime gjyqësore të bëra “shkel e shko”.

Në redaksinë e emisionit “Fiks Fare” mbërriti një ankesë nga z.Timoleo Babi, i cili ankohet për një vendim gjyqësor të dhënë nga Semiramis Hoxholli, i datës 29 korrik 2021. Kërkues i këtij vendimië shtë IKMT, ndërsa objekti “lëshimi i urdhrit të ekekutimit me gjobë me numër 255, datë 17 korrik 2020, të IKMT-së pr subjektin Timoleo Babi. Një vendim i ka shkuar këtij personi, por ai pretendon se në objektin e tij nuk i ka shkuar asnjë inspektor i IKMT-së për të bërë një konstatim i tillë. Sipas tij, vendimi me nr.255 nuk është në emër të tij por të personave të tjerë.

Pas kësaj ankese, Fiks Fare bëri një vëzhgim në faqen e internetit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ku konstatoi se kjo çështje kishte shkuar në datën 14 korrik 2021. Është një çështje administrative, lloji i gjykimit fillestar, kategoria urdhër ekzekutimi, statusi i dorëzuar. Ndërkohë që objekti i padisë është “lëshimi i urdhrit të ekzekutimit të vendimit” me nr.255, datë 17 korrik 2020, me numër serie 0000393 të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për subjektin Pjetër Viluni. Pra, të dhënat e vendimit të gjykatës janë të njëjta, ndërkohë që ndryshojnë vetëm subjektet. Në rastin e parë ishte z.Timoleo Babi. Ndërkohë nga vëzhgimi i Fiks Fare subjekti është Pjetër Viluni!

Pas këtij konstatimi, gazetarët e Fiks Fare, shkuan në Gjykatën Administrative Tiranë për të marrë informacion. “Është një vendim urdhër ekzekutimi që e ka kërkuar IKMT-ja. Urdhri i ekzekutimit lëshohet vetëm me një kopje dhe e merr vetëm IKMT-ja. Personi mund të ndjekë të gjithë rrugën ligjore për ta kundërshtuar nëse i ka shkuar përmbarimi” tha kancelarja. Më tej pohoi se “vetëm duke ndjekur rrugën ligjore mund të fitojë të drejtën e tij”. Ajo tha se për gabimin për ndryshimin e emrave, duhet të bënim një kërkesë për informacion. Fiksi bëri një kërkesë dhe pas disa ditësh, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, ktheu një përgjigje se “në datën 14 korrik 2021, pranë kësaj gjykate, kanë shkuar dy kërkesa nga IKMT-ja”. Por, të dyja kërkesat kanë qenë për subjektin Pjetër Viluni dhe jo për z.Timoleo Babi! “Sqarojmë se përsa i përket çështjes me nr.31134-04361-80-2021 gjatë regjistrimit të objektit të kërkesës në sistem është bërë një gabim material tek emri i subjektit. Gabimisht është marre copy-paste objekti i çështjes së mëparshme dhe nuk është ndryshuar emri i subjektit për të cilin kërkohet lëshimi i urdhërit të ekzekutimit, kur në fakt bëhet fjalë për subjektin për të cilin gjyqtarja ka mare vendim, pra për subjektin Timoleo Babi. Pra vendimi nr.1799, date 29.07.2021 është lëshuar për subjektin Timoleo Babi” thotë Gjykata Administrative.

Por, krahas gabimit në sistem, edhe në këtë përgjigje, Gjykata Administrative kthen përgjigje se të dyja kërkesat janë për z.Pjetër Viluni. Jo për z.Timoleo Babi! Nëse ka gabuar në sistem, përse kjo gjykatë gaboi edhe në përgjigjen ndaj Fiks Fare?! Madje, edhe në vendimin e zbardhur që na dërgoi Gjykata Administrative, në fund sërish ka gabime trashanike. Në fund të vendimit, në pikën 2 shkruhet; Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për subjektin kundravajtës Timoleo Babi, Bledar Ismaili në masën 500 mijë lekë. Pra, sërish ka gabime! Për cilin subjekt është lëshuar urdhër ekzekutimi, për Pjetër Viluni, Timoleo Babi apo për Bledar Ismaili?!

Fiksi u interesua edhe në IKMT se për cilin person është marrë vendimi me numër 255, për z.Babi apo për z.Viluni?! IKMT-ja na sjell përgjigje me shkrim se janë dy vendime të ndryshme, një për z.Viluni dhe një për z.Babi. Sipas IKMT-së, vendimi me numër 255 është për z.Babi. Por, z.Babi thotë se nuk është lajmëruar asnjëherë për një kundravajtje të tillë, aq më tepër që në të njëjtën periudhë kur pretenton IKMT-ja i ka shkaur edhe IMT-ja e Bashkisë Sarandë. Ai ka kundërshtuar në gjykatë vendimin e IMT-së Sarandë, ku ka fituar në të dyja shkallët e gjyqësorit, në shkallën e parë Sarandë dhe në Apelin Gjirokastër. Pra, një gabim i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila ka ndryshuar numrin dhe emrin e tij, e ka sorollatur prej muajsh, duke u përballur tashmë me përmbarimin. Ai nuk është lajmëruar për procesin gjyqësor, pa pasur mundësi që të bëjë ankim në Gjykatën e Apelit Administrativ. Për më tepër, të dyja gjykatat admnistrative janë në Tiranë, ndërkohë ankuesi është në Sarandë.

FOTO GALERI
1/7

Top Channel