Në sektorin e medies, në vendin tonë, punojnë mbi 5700 punonjës. Vitet ndërrojnë, por problemet mbeten të njëjtat, madje disa të gangrenizuara.

Vetëm vitin e shkuar, 19 punonjës nga të cilët 11 gazetarë humbën jetën, për shkak të Covid 19.

“Gazetarët, veçanërisht të terrenit dhe të rretheve vazhdojnë të jenë më pak të paguarit. Pagat e ulëta çojnë në një lëvizje të madhe në treg. Stafet e gazetave kanë pësuar reduktim me 30%. Nëse në parë punonin 25 vetë tani janë 7-9 punonjës, që bëjnë të njëjtën punë. Janë rreth 15 ankesa që kolegë kanë paraqitur te ne, për shkak se kanë fituar pension minimal. Këtu dalim te një problem tjetër, që një pjesë e mediave punojnë me  dy bordero. Mos të përmendim orët jashtë orarit, pushimet e papaguara, si dhe vonesat në dhënien e rrogave, fenomen që evidentohet edhe sot”, shprehet Kreu i Unionit të Gazetarëve Shqiptarë, Aleksandër Çipa.

 

Top Channel