Oltion Rrumbullaku është larguar nga posti i zv. ministrit të Arsimit.

Në vendin e tij është emëruar në detyrën e zv/ministres së Arsimit, Albana Tole.

Vendimi është marrë gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit të Ministrave dhe mban firmën e kryeministrit Edi Rama.

VENDIMI PËR EMËRIM NË DETYRË:

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I: Znj. Albana Tole emërohet zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I EDI RAMA

Top Channel