Kompanitë e miellit, një vit nën hetim/ Konkurrenca ju kërkon raport mbi kostot dhe çmimin e shitjes së miellit

21/10/2021 19:49

Autoriteti i Konkurrencës do të mbajë nën monitorim edhe për një vit 4 kompanitë e miellit për të cilat kishte zhvilluar më herët edhe një hetim të thelluar ku kishte konstatuar se bashkërendonin vendosjen e çmimit në treg.

Referuar vendimit të Autoritetit, katër sipërmarrjet e prodhimit dhe tregtimit të miellit duhet të paraqesin një raportim me bazë tremujore mbi kostot e importit të grurit, kostot e millit dhe çmimin e shitjes së miellit. Po ashtu, raportim tremujor duhet të bëjnë edhe për të dhëna lidhur me blerjet e shitjet nga kompanitë në përmbushje të detyrimeve të dhëna.

Autoriteti kishte konstatuar sjellje të bashkërenduar mes këtyre kompanive por nuk kishte vendosur për to gjobë, që çoi më pas edhe në ndarje të anëtarëve të Komisionit të Konkurrencës.

Në një mbledhje të zhvilluar në shtator të këtij viti edhe me praninë e përfaqësuesve të ndërmarrje dy prej tyre Juliana Latifi dhe Eduart Ypi kërkuan ndëshkimin me gjobë, nga 3.28% deri në 10% të xhiros së kompanive për vitin 2020.
Por, Autoriteti thekson se pas seancës dëgjimore e të dhënave të mbledhura, koha një vjeçare e monitorimit të katër ndërmarrjeve nuk ka qenë e mjaftueshme për të arritur në konkluzione përfundimtare, duke argumentuar se për analiza të tilla nevojiten periudha më të gjata kohore.

Me shumicë të votave të anëtarëve të tjerë Lieda Matja, Adriana Berberi dhe Denar Biba Komisioni i Konkurrencës hodhi poshtë propozimin e Sekretariatit për vendosje gjobe dhe vetëm së fundmi Autoriteti vendosi ato nën monitorim edhe për një vit tjetër kalendarik nga hyrja në fuqi e vendimit.

Top Channel