Banka Botërore: Tregu i punës nuk është rikuperuar në Shqipëri, GDP parashikohet të rritet me 7.2%

06/10/2021 10:29

Banka Botërore në një raport të fundit për Europën dhe Azinë Qendrore e ka konsideruar më të fortë se sa ishte parashikuar rimëkëmbjen ekonomike të vendit tonë në vitin 2021.

Investimet private, konsumi dhe publiku kanë sjellë rritje të shpenzimeve. Punësimi dhe pjesëmarrja e fuqisë punëtore ende nuk janë rikuperuar, por të ardhurat në rritje duhet të çojnë në rënie të varfërisë.

Sipas raportit pasiguria mbetet e lartë, pasi  Covid është ende i pranishëm dhe rastet janë shtuar.

Raporti i fundit ekonomik nga Banka Botërore  për Rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore parashikon një rritje prej 5,5 % për 2021, një shifër më e lartë nga sa pritej.

Pas uljes me 4% në vitin 2020, PBB parashikohet të rritet me 7.2 përqind.

Banka Botërore ka theksuar se perspektivat ekonomike mbeten të pasigurta pasi shkalla e vaksimit është e ulët dhe rritja e rasteve me COVID është e lartë.

Rritja e fortë e PBB -së pritet të ndihmojë rritin të ardhurat publike në 27.4 përqind të PBB në 2022-2025.

Ndërsa  borxhi publik parashikohet të rritet në 78.6 përqind të PBB -së në 2021.

Raporti i plotë për Shqipërinë:

Rimëkëmbja ekonomike në 2021 është më e fortë sesa ishte parashikuar. Investimet private, konsumi dhe publiku kanë sjellë rritje të shpenzimeve. Politikat makroekonomike kanë mbështetur rimëkëmbjen, edhe pse shpenzimet më të larta publike janë hequr raporti i borxhit ndaj PBB-së për vitin e dytë. Punësimi dhe pjesëmarrja e fuqisë punëtore ende nuk janë rikuperuar, por të ardhurat në rritje duhet të çojë në një rënie të varfërisë. Pasiguria mbetet e lartë pasi rastet e Covid janë rritur.

Kushtet kryesore dhe sfidat

Në vitin 2020, pandemia goditi ekonominë e vështirë shqiptare. PBB -ja ra me 4 për qind, dhe qeveria bëri publik borxhin shtesë për të zbutur humbjet ekonomike përmes rritjes së shpenzimeve.

Aktiviteti është rikthyer në vitin 2021 dhe PBB parashikohet të rritet me 7.2 përqind, pasi u hoqën kufizimet dhe ndërtimi rifilloi aktiviteti, përfshirë rindërtimin pas tërmetit të vitit 2019. Sidoqoftë, perspektivat ekonomike mbeten të pasigurta pasi rastet ditore kanë filluar të rriten përsëri. Më tej, deri në gusht 2021, shkalla e vaksinimit ishte vetëm rreth 20 për qind. Nëse rivendosen masat, do të vonohej rimëkëmbja e aktiviteteve dhe punësimit, veçanërisht e shërbimeve dhe prodhimit.

Qeveria arriti me sukses financimin e nevojave të saj duke emetuar eurobono në vitin 2020 dhe planifikon ta përsërisë këtë në 2021-shin.

Duke lejuar që borxhi publik të rritet më tej në vitin 2021, qeveria pezulloi përkohësisht rregullin fiskal të një borxhi në rënie ndaj GDP.

Ende numri i tamponëve mbetet i ulët në rast të një vale pandemie. Rreziqet e rifinancimit mund të lindin nëse janë të jashtme kërkesa e tregut financiar përmbyset dhe normat e interesit rriten. Kushtet strukturore për të qëndrueshme rritja është ende e dobët. Edhe pse rritja mesatarisht është 3.3 përqind në vitet 2015-2019, produktiviteti i ndenjur, një peizazh i fortë të dominuar nga Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme që japin paga të ulëta me aftësi të ulëta pune, qasje e kufizuar në financa, logjistikë e rëndë dhe integrim i dobët i tregut dekurajojnë investimet private.

Përveç kësaj, mobilizimi i ulët i të ardhurave publike në vetëm 26.3 përqind e PBB -së pengon shumë nevojën e investimit në infrastrukturën publike dhe kapitalit njerëzor.

Zhvillimet e fundit

Ekonomia shqiptare është treguar inkurajuese ndaj shenjave të rimëkëmbjes në vitin 2021. Ndërtimi udhëhoqi rritjen e PBB -së në tremujorin e parë të 2021 dhe pritet të mbetet

i fortë, falë rindërtimit dhe projekte të reja infrastrukturore. Ndërkohë, presioni inflacionist po rritet, çmimet e ushqimit dhe naftës e rritën mesataren e inflacionit në 1.8 për qind në tremujorin e dytë, nga 0.9 për qind në tremujorin e parë.

Ndërsa inflacioni bazë mbetet i qëndrueshëm në 1.4, mund të intensifikohet me zgjerimin e kërkesës dhe stimul monetar dhe fiskal. Tregu i punës nuk është rikuperuar ende. Vazhdon pjesëmarrja e fuqisë punëtore në TM2 2021 të jetë nën TM2 2019. Ka ende një deficit prej rreth 35 mijë vendeve të punës relative deri në T2 2 019. Papunësia u zvogëlua në d eklin pak në tremujorin e dytë, veçanërisht për punëtorët nën 30. Pagat formale reale u rritën me 2.9 për qind, pjesërisht për shkak të një rritje në pagën minimale. Pavarësisht nga nën -performanca e tregut të punës, varfëria norma (me 5.5 USD në ditë) është parashikuar të bjerë në 2021 me 1.8 pikë përqindje në lidhje me vitin 2020. Edhe pse shtrirja e rritja e varfërisë në vitin 2020 nuk është e konfirmuar, parashikimet sugjerojnë që deri në fund të vitit 2021 shkalla e varfërisë mund të jetë 0.9 përqind pikë nën vlerën e saj të parashikuar 2019. Sidoqoftë, kjo supozon se punësimi do të rimëkëmbet prirjet afatgjata dhe çmimet e ushqimeve mbeten të qëndrueshme. Mbledhje më e lartë e të ardhurave fiskale dhe e re borxhi i lejoi qeverisë të rritet shpenzimet e infrastrukturës. Konsolidimi fiskal dhe arritjen e një pozitive bilanci parësor u shty në 2024.

Ekonomia shqiptare është treguar inkurajuese PBB -ja e parashikuar e fortë rikthimi i rritjes në 2021 i nënshtrohet a fillimi i qetë i vaksinimit, jo më tej bllokimet, dhe rimëkëmbja e vazhdueshme në shërbimeve, të udhëhequra nga turizmi dhe ndërtimi.

Nëse pjesëmarrja në punë dhe punësimi rritet përsëri, varfëria mund të vazhdojë rënie; në një skenar optimist që mundet bien në 30 përqind deri në vitin 2022.

Në vitet në vijim, konsumi privat parashikohet të kthehet si primare

shtytës i rritjes së PBB -së. Investim privat mund të sigurojë mbështetje të mëtejshme për rritjen nëse zbatohen reformat e klimës së biznesit. Ndërkohë, deficiti i llogarisë rrjedhëse

pritet të zgjerohet në 9.4 përqind të PBB, si investim i lartë në infrastrukturë kërkesa sjell rritjen e importeve në 29 përqind në vitin 2021. Me rritjen e eksporteve, deficiti i llogarisë korrente duhet gradualisht tkurret në 7.0 për qind deri në vitin 2023. Shërbimi i eksporteve, duke përfshirë turizmin dhe zgjerimin faste operacionet e procesit të biznesit duhet të ngushtojë deficitin tregtar mbi afatmesmen. Rritja e fortë e PBB -së pritet të ndihmojë rritin të ardhurat publike në 27.4 përqind të PBB në 2022-2025. Megjithatë, përtej vitit 2021, shpenzimet ka të ngjarë të kufizohen nga hapësirë ​​të kufizuar fiskale, siç parashikohet borxhi publik të rritet në 78.6 përqind të PBB -së në 2021, para se të binte gradualisht mbi afatmesme. Hapësira fiskale mund të përkeqësohet në një skenar negativ të rritjes dhe nëse baza tatimore gërryhet më tej. Në këtë rast, qeverisë mund t’i duhet të shkurtojë shpenzimet kapitale për të parandaluar një rritje të raportit të borxhit ndaj PBB-së. Për më tepër, me më shumë mbështetje në financimin e jashtëm, rreziqet mbeten të larta për normën e interesit dhe rifinancimin.

Top Channel