Misioni i Bankës Botërore në Tiranë/ Vlerëson politikat e ndjekura nga Banka e Shqipërisë për menaxhimin e pandemisë

24/09/2021 13:48

Ecuria e ekonomisë shqiptare ishte në fokus të diskutimeve të takimit përmbyllës të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko me me Misionin e Bankës Botërore për Sektorin Financiar.

Në këtë takim mori pjesë edhe Përfaqësuesi i Përhershëm i Zyrës së BB-së në Shqipëri, Emanuel Salinas.

Ata diskutuan për ndikimin e pandemisë në ecurinë ekonomike, zhvillimet në sistemet e pagesave dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme, si dhe pritjet për rimëkëmbjen ekonomike gjatë periudhës së ardhshme.

Sipas Sejkos, sistemi bankar është mirë kapitalizuar, ndërsa norma e kredive me probleme ka vijuar rënien.

Në vijim, lidhur me zhvillimet në sistemet e pagesave dhe edukimin financiar, Guvernatori diskutoi me misionin mbi zhvillimet më të fundit në lidhje me Strategjinë Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël (2018-2023) si dhe përpjekjet për hartimin e një “Strategjie Kombëtare për Edukimin Financiar”.

Përfaqësuesit e Misionit të BB-së vlerësuan si mjaft të suksesshme politikat e ndjekura nga Banka e Shqipërisë si në përgjigje të situatës së krijuar nga Covid 19, ashtu dhe në kontributin e vazhdueshëm qe ajo ka dhënë në reduktimin e kredive me probleme, në përmirësimin e kuadrit rregullator, dhe përafrimin e tij me standardet më të mira ndërkombëtare.

Top Channel