Largohet përkohësisht drejtuesi i Prokurorisë në Gjykatën e Apelit të Durrësit, ja kush e zëvendëson

03/09/2021 14:28

Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Lartë i Prokurorisë, ku pjesë kanë qenë dhe përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, është vendosur ndërprerja e përkohshme nga detyra e Ludovik Dodajt, i cili është Drejtues në Prokurorinë e Gjykatës së Apelit Durrës.

Kjo është bërë për shkak se prokurori është kandidat në pozicionin e anëtarit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Vendin e tij përkohësisht e ka zënë Elvin Gokaj, i cili ka qenë Prokuror pranë Gjykatës së Apelit në Durrës.

Njoftimi i plotë:

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 03.09.2021, mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT.

Pasi u njoh me relacionin e përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, Këshilli vendosi ndërprerjen e caktimit e përkohshëm të z. Ludovik Dodaj në pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës. Me anë të shkresës drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë me datë 01.09.2021, zoti Dodaj kërkoi ndërprerjen e mandatit si Drejtues i  Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, për shkak të kandidimit për pozicionin e anëtarit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Referuar nenit 105, pika 2/b të ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ku përcaktohen kushtet që duhet të plotësojë kandidati për t’u zgjedhur anëtar i  Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në kohën e kandidimit, kandidatët nuk duhet të jenë drejtuesë të një zyre prokurorie ose anëtarë të organeve drejtuese të grupeve të interesit, të tilla si shoqata prokurorësh, sindikata prokurorësh etj.

Gjithashtu, Këshilli vendosi me votë unanime caktimin e përkohshëm të z. Elvin Gokaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, nga data 03.09.2021 – 02.12.2021.

Top Channel