Çështja e Zani Çaushit,avokati: Gjykata shpalli moskopetencën e gjykimit, çështja deri në Strasburg

03/12/2020 15:25

Seanca e sotme pasi u depozituan aktet nga organi i ekzekutimit të vendimeve penale,ne konstatuam që Myrteza Çaushi bazuar në dinamikën e vuajtjes së dënimit ka vuajtur deri më datën 06.11.2020,20 vite e 10 muaj burgim.

Ndërkohë i njëjti institucion më muajin Qershor të vitit 2020 ka paraaitur një dinamikë tjetër në të cilën thuhet që Myrteza Caushi ka vuajtur 25 vite e 2 muaj burgim.

Në këto dy periudha Zani Caushit i kanë humbur 4 vite burgim sepse kështu e ka llogaritur IEVP.

Pas konstatimit nga ana jonë të këtij fakti,gjykata shpalli moskopetencën e gjykimit duke pretenduar se Zani Caushi fillimisht mund të ankoheshe në drejtori i IEVP Drenovë,më pas në drejtorin e përgjithshëm i burgjeve dhe më pas kur ti vinte përgjigje negative,mund ti drejtohej gjykatës.

Në lidhje me pretendimet e Zani Caushit është ankuar në mënyrë të vazhdueshme në këto 2 institucione këto qëllimisht nuk i kanë kthyer përgjigje me shkrim dhe ka arritur në këtë situatë që jemi.

IEVP,me llogaritjen e saj specifike i ka nxjerë 21 vite burg,kjo është situata dhe un mendoj që për të gjithë të burgosurit në Shqipëri do jetë një situatë e ngjashme sepse është pothuaj në 60-70% të raste dinamika me probleme,do ju këshilloja të burgosurve të bënin një verifikim të llogaritjes së kohës së vuajtjes së dënimit pasi min e drejtësisë nuk ka asnjë sistem të llogaritjes së vuajtjes së dënimit.

Myrtesa Caushi është një çështja që do shkojë deri në Strasburg,të gjitha këto gjëra që janë bërë qoftë dinamika te gabuara,qoftë deklarat publike të zyrtarëve të shtetit janë në favor të tij.

Publikimet dhe prononcimet haptazi më shtyp të zyrtareve të shtetit që kanë për detyrë zbatimin e vendimit të gjykatës janë në favor të tij.

Është një dosje që ka patur gabime në vazhdimësi,nëse nuk do ishte Zani Caushi çështja do ishte më e thjeshtë,por unë besoj që do gjejë zgjidhje.

Top Channel