Top Story ka filmuar sektorët që parashikon projekti për impiantin e trajtimit të mbetjeve, për të verifikuar akuzat e opozitës. Në hyrje bie në sy sistemimi i hapësirave. Nën tokë, aty janë izoluar mijëra tonelata mbetje të grumbulluara ndër vite.

“Për të mundësuar kapjen e urjave siëprfaqësore dhe lejimin e vijimit të dekompozimit të mbetjeve poshtë, zona e pajisur me sistem kapjes biogazit, procesi aerobik që ndodh nën këmbë, gazi kapet dhe cohet në impiant për djegien e biogazit dhe uljen e gazit metan në atmosphere” u shpreh Elton Bualli, drejtor I IEBV Sharrë.

Këto zona me mbetje të izoluara, do të jenë nën monitorim të vazhdueshëm për matjen e parametrave të emëtimit të gazit metan që çlirohet. Ujrat e emëtuara në landfillin e kapsuluar dhe ato të reja, do të trajtohen në një impiant të posaçëm.

Emisioni i plotë:

Top Channel