Me maskë sa dilni nga shtëpia! Detyrim për gjithë personat mbi 11 vjeç. Gjoba nga 3 deri në 5 mijë lekë

14/10/2020 15:01

Nesër në mëngjes kur të dilni nga shtëpia duhet të mbani maskë edhe në rrugë. Rregulli i ri detyron çdo person mbi 11 vjeç që të mbajë maskën ose në rast të kundërt gjobitet nga 3 mijë deri në 5 mijë lekë.

Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Albana Fico, ka bërë të ditur se është miratuar dhe “Udhëzuesi mbi përdorimin e detyrueshëm të maskave në ambjentet jashtë shtëpisë”, që paraqet kriteret e përgjithshme, rregullat dhe përjashtimet për përdorimin e barrierave mbrojtëse (maskave) në ambjentet jashtë shtëpisë, me qëllim zvogëlimin e përhapjes së mundshme të COVID-19.

Udhëzuesi përmban parimet e përdorimit të maskës dhe gjithashtu rastet kur ajo duhet të mbahet në ambientet jashtë shtëpisë. Vendosja e barrierës mbrojtëse (maskës) nuk mund të jetë e mundur në çdo situatë. Prandaj, ka disa raste kur ju lejohet të hiqni atë apo të modifikoni përdorimin e saj. Udhëzuesi i miratuar përcakton qartë rastet përjashtimore të përdorimit të barrierës mbrojtëse.

Drejtoresha e ISHP, Albana Fico në fund të deklaratës së saj ka rikujtuar qytetarët se mbajtja e maskës është e detyrueshme në çdo ambient jashtë shtëpisë dhe mos zbatimi i kësaj masë do të ketë penalitete sipas Aktit Normativ me 3 mijë lekë për shkelësit për herë të parë, dhe 5 mijë lekë për shkelje të përsëritur.

UDHEZUES MBI PERDORIMIN E DEYRUESHEM TE MASKAV NE AMBJENTET SHTEPIAKE

Top Channel