Instalimi i stacioneve të reja meteorologjike

14/06/2020 09:56

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare parashikon të zgjerojë flotën ekzistuese të stacioneve për monitorimin hidrometeorologjik në kaskadën e Drinit përmes investimeve në stacione të reja.

Zgjerimi i sistemit të monitorimit hidrometeorologjik, si një përgjigje dhe ndaj ndryshimeve klimatike, është i domosdoshëm për të monitoruar dhe vlerësuar kushtet hidrometeorologjike në funksion të rritjes së saktësisë në parashikimin afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë të fenomeneve hidrometeorologjike.

Do të shërbejë për të përmirësuar menaxhimin e plotave në kaskadën e lumit Drin, për të rritur sigurinë e digave, përmirësimin e operimit të kaskadës si dhe për minimizimin e përmbytjeve në zonën e poshtme të kaskadës së lumit Drin.
Stacionet e reja meterologjike do të vendosen:

• në basenin ujëmbledhës të liqenit të Fierzës,

• në zonën e Zogaj

• në zonën e Shishtavecit

• në zonën e Peshkopisë

• në zonën e Pogradecit (fshati Lin)

Top Channel