Flokët konsiderohen një pjesë e rëndësishme e identitetit të një personi.

Pasja e flokëve të bollshëm dhe të shëndetshëm ndikon në mënyrë instiktive në përmiresimin e humorit të një individi. Në momentin e rrallimit e të rënies së flokëve këta persona mendojnë se duken më të vjetër në moshë dhe më pak tërheqës për të tjerët.

Por përse ndodh rënia e flokëve?

Cilët janë shkaktarët e saj?

Sa ndikon psikologjikisht tek një djalë i ri procesi i rrallimit dhe humbjes së flokëve?

A është mbjellja e flokëve një mënyrë suksesi në zëvendësimin e tyre?

Metoda e mbjelljes së flokëve dhe rëndesia e zgjedhjes së profesionistëve të duhur.

Gjithçka në Hipokrati!

Sonte, ora 17:30!

Top Channel