150 punonjës fasonerie, para Drejtorisë së Tatimeve: Kërkojmë kompensimin e pagës gjatë periudhës së pandemisë

14/05/2020 14:11

Rreth 150 punonjës të një fasonerie në periferi të Fierit janë grumbulluar përpara Drejtorisë së Tatimeve për të kërkuar kompensimin e pagës gjatë periudhes së pandemisë.

Ata thonë se kanë punuar dhe janë paguar nga firma, ndërsa një pjesë e punonjësve që janë larguar nga puna, kanë përfituar nga paga e luftës. Një fakt i tillë është kundërshtuar nga punonjësit, të cilët kanë qëndruar në punë, pasi sipas tyre janë paguar më pak dhe janë përballur me rrezikun.

Në bazë të VKM-së, këta punonjës nuk përfitojnë nga paga e luftës pasi kanë punuar dhe janë paguar. Kjo faktohet edhe nga listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe atyre shëndetësore.

Top Channel