Banka e Shqipërisë ka vendosur që të pezullohen pagesat e kredive për një periudhë tre mujore.

Vendimi është marrë për të evituar praninë e personave pranë sporteve të bankave për të paguar kreditë, por edhe për të lehtësuar ata persona që gjatë kësaj kohe nuk janë në punë dhe mund të vendosen në pamundësi për të siguruar fonde për të paguar kreditë pranë bankave.

Top Channel