Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta pasi shqyrtoi propozimet e Këshilli të Lartë Gjyqësor dhe praktikat dokumentuese të kualifikimit, vlerësimit, ka vendosur dekretimin për emërimin si gjyqtar të Gjykatës së Lartë, të 3 anëtarëve.

Ata janë Sokol Sadushaj; Ervin Pupe dhe Ilir Panda. Meta vlerëson pa këto propozime, duke konsideruar se fillimi nga funksionimi i Gjykatës së Lartë, është një element kyç për respektimin e të drejtave kushtetuese të qytetarëve për një gjykim të drejtë, nga një gjykatë e caktuar me ligj dhe brenda një afati të arsyeshëm.

Njoftimi i plotë i Presidencës, klikoni më poshtë:

Njoftim i Institucionit të Presidentit të Republikës

Top Channel